Προκηρύσσουμε γραπτές εξετάσεις της 2ης Περιόδου 2017, για την απόκτηση και ανανέωση πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR).

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα εξετάσεων στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Δυτικής Αττικής (Οδός Β. Λάσκου & Διογένους, Ελευσίνα) ως εξής:
Την Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017 στις 09:00 θα ξεκινήσουν οι εξετάσεις για το αρχικό βασικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (Π1). Η διάρκεια της εξέτασης ορίζεται στα 45 λεπτά. Στις 11:00, και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διόρθωση των γραπτών της προηγούμενης εξέτασης, θα ξεκινήσουν οι εξετάσεις για τα αρχικά προγράμματα ειδίκευσης και συγκεκριμένα για μεταφορά σε δεξαμενές, για μεταφορά εκρηκτικών ουσιών (Κλάση 1) και για μεταφορά ραδιενεργού υλικού (Κλάση 7). Η διάρκεια της εξέτασης ορίζεται στα 30 λεπτά για κάθε κατηγορία εξέτασης. Στη συνέχεια ή παράλληλα με την προηγούμενη εξέταση θα γίνουν οι εξετάσεις των ανανεωτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων. Η διάρκεια της εξέτασης ορίζεται στα 30 λεπτά.

Ακολουθεί το σχετικό αρχείο.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 442,75 KB18/08/21 02:44:42