Προκηρύσσουμε γραπτές εξετάσεις της 3ης Περιόδου 2017, για την απόκτηση και ανανέωση πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR).
Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα εξετάσεων της Υπηρεσίας μας στο 1ο όροφο (Λ. Μεσογείων 448-Αγ. Παρασκευή) στις ως εξής:
α. Την Τετάρτη 17 Μαϊου 2017 στις 09:00 θα ξεκινήσουν οι εξετάσεις των ανανεωτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης. Η διάρκεια της εξέτασης ορίζεται στα 30 λεπτά.
β. Στις 10:30 θα ξεκινήσουν θα ξεκινήσουν οι εξετάσεις οι εξετάσεις για το αρχικό βασικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (Π1). Η διάρκεια της εξέτασης ορίζεται στα 45 λεπτά.
γ) Στις 12:30, και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διόρθωση των γραπτών της προηγούμενης εξέτασης, θα ξεκινήσουν οι εξετάσεις για τα αρχικά προγράμματα ειδίκευσης και συγκεκριμένα για μεταφορά σε δεξαμενές, για μεταφορά εκρηκτικών ουσιών (Κλάση
1), και για μεταφορά ραδιενεργού υλικού (Κλάση 7). Η διάρκεια της εξέτασης ορίζεται στα 30 λεπτά για κάθε κατηγορία εξέτασης.

Ακολουθεί το σχετικό αρχείο.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 160,77 KB18/08/21 03:07:55