Με την υπ’αριθ.οικ 4041/16-01-2019 [ΑΔΑ: ΩΗΖΙ7Λ7-ΦΘΝ] απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα Αθηνών καθορίζονται οι ημερομηνίες διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων της Διεύθυνσης Μεταφορών-Επικοινωνιών της ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών για την χορήγηση και ανανέωση πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR), του έτους 2019.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στο μεγάλο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγου) ως εξής:

Εξεταστική Περίοδος

Εξέταση υποψηφίων του Βασικού προγράμματος εκπαίδευσης (Π1)

Εξέταση υποψηφίων των προγραμμάτων ειδίκευσης για μεταφορά σε δεξαμενές ή για μεταφορά ουσιών και ειδών της Κλάσης 1 ή ραδιενεργού υλικού της Κλάσης 7

Εξέταση υποψηφίων των ανανεωτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης

1η εξεταστική Περίοδος

(Ιανουάριος 2019)

Δευτέρα 21/01/2019

ώρα έναρξης 09:00πμ

Δευτέρα 21/01/2019

ώρα έναρξης 11:00πμ

Τρίτη 22/01/2019

ώρα έναρξης 09:00πμ

2η εξεταστική Περίοδος

(Μάρτιος 2019)

Δευτέρα 04/03/2019

ώρα έναρξης 09:00πμ

Δευτέρα 04/03/2019

ώρα έναρξης 11:00πμ

Τρίτη 05/03/2019

ώρα έναρξης 09:00πμ

3η εξεταστική Περίοδος

(Μάιος 2019)

Δευτέρα 06/05/2019

ώρα έναρξης 09:00πμ

Δευτέρα 06/05/2019

ώρα έναρξης 11:00πμ

Τρίτη 07/05/2019

ώρα έναρξης 09:00πμ

4η εξεταστική Περίοδος

(Ιούλιος 2019)

Δευτέρα 01/07/2019

ώρα έναρξης 09:00πμ

Δευτέρα 01/07/2019

ώρα έναρξης 11:00πμ

Τρίτη 02/07/2019

ώρα έναρξης 09:00πμ

5η εξεταστική Περίοδος

(Σεπτέμβριος 2019)

Δευτέρα 16/09/2019

ώρα έναρξης 09:00πμ

Δευτέρα 16/09/2019

ώρα έναρξης 11:00πμ

Τρίτη 17/09/2019

ώρα έναρξης 09:00πμ

6η εξεταστική Περίοδος

(Δεκέμβριος 2019)

Δευτέρα 18/11/2019

ώρα έναρξης 09:00πμ

Δευτέρα 18/11/2019

ώρα έναρξης 11:00πμ

Τρίτη 19/11/2019

ώρα έναρξης 09:00πμ

Ως προθεσμία υποβολής των οριστικών καταστάσεων των υποψηφίων ορίζεται:

α. Για την 1η Εξεταστική Περίοδο, η 16η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη.

β. Για την 2η Εξεταστική Περίοδο, η 25η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα.

γ. Για την 3η Εξεταστική Περίοδο, η 30η Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη.

δ. Για την 4η Εξεταστική Περίοδο, η 24η Ιουνίου 2019, ημέρα Δευτέρα.

ε. Για την 5η Εξεταστική Περίοδο, η 9η Σεπτέμβρη 2019, ημέρα Δευτέρα.

στ. Για την 6η Εξεταστική Περίοδο, η 11η Νοέμβρη 2019, ημέρα Δευτέρα.

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 1,21 MB18/08/21 07:18:52