Γραπτές εξετάσεις υποψηφίων για την απόκτηση ή ανανέωση πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) για την 2η εξεταστική περίοδοτου 2021.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στο Αμφιθέατρο, υπόγεια αίθουσα της Δ.Μ.Ε.Π.Ε Κεντρικού τομέα.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 152,72 KB19/08/21 09:51:09