Με την υπ’αριθ.οικ 91497/20-12-2016 [ΑΔΑ: 7ΖΑΛ7Λ7-ΛΘ4] απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα Αθηνών καθορίζονται οι ημερομηνίες διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων της Διεύθυνσης Μεταφορών-Επικοινωνιών της ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών για την χορήγηση και ανανέωση πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR), του έτους 2017.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στο μεγάλο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγου) ως εξής:

Εξεταστική Περίοδος

Εξέταση υποψηφίων του Βασικού προγράμματος εκπαίδευσης (Π1)

Εξέταση υποψηφίων των προγραμμάτων ειδίκευσης για μεταφορά σε δεξαμενές ή για μεταφορά ουσιών και ειδών της Κλάσης 1 ή ραδιενεργού υλικού της Κλάσης 7

Εξέταση υποψηφίων των ανανεωτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης

1η εξεταστική Περίοδος

(Ιανουάριος 2017)

Πέμπτη 26/01/2017

ώρα έναρξης 09:00πμ

Πέμπτη 26/01/2017

ώρα έναρξης 11:00πμ

Παρασκευή 27/01/2017

ώρα έναρξης 09:00πμ

2η εξεταστική Περίοδος

(Μάρτιος 2017)

Πέμπτη 02/03/2017

ώρα έναρξης 09:00πμ

Πέμπτη 02/03/2017

ώρα έναρξης 11:00πμ

Τετάρτη 01/03/2017

ώρα έναρξης 09:00πμ

3η εξεταστική Περίοδος

(Μάιος 2017)

Δευτέρα 15/05/2017

ώρα έναρξης 09:00πμ

Δευτέρα 15/05/2017

ώρα έναρξης 11:00πμ

Τρίτη 16/05/2017

ώρα έναρξης 09:00πμ

4η εξεταστική Περίοδος

(Ιούλιος 2017)

Δευτέρα 03/07/2017

ώρα έναρξης 09:00πμ

Δευτέρα 03/07/2017

ώρα έναρξης 11:00πμ

Τρίτη 04/07/2017

ώρα έναρξης 09:00πμ

5η εξεταστική Περίοδος

(Σεπτέμβριος 2017)

Δευτέρα 11/09/2017

ώρα έναρξης 09:00πμ

Δευτέρα 11/09/2017

ώρα έναρξης 11:00πμ

Παρασκευή 08/09/2017

ώρα έναρξης 09:00πμ

6η εξεταστική Περίοδος

(Δεκέμβριος 2017)

Δευτέρα 13/11/2017

ώρα έναρξης 09:00πμ

Δευτέρα 13/11/2017

ώρα έναρξης 11:00πμ

Τρίτη 14/11/2017

ώρα έναρξης 09:00πμ

Ως προθεσμία υποβολής των οριστικών καταστάσεων των υποψηφίων ορίζεται:

α. Για την 1η Εξεταστική Περίοδο, η 20η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή

β. Για την 2η Εξεταστική Περίοδο, η 22α Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη

γ. Για την 3η Εξεταστική Περίοδο, η 8η Μαΐου 2017, ημέρα Δευτέρα

δ. Για την 4η Εξεταστική Περίοδο, η 26η Ιουνίου 2017, ημέρα Δευτέρα

ε. Για την 5η Εξεταστική Περίοδο, η 5η Σεπτέμβρη 2017, ημέρα Τρίτη

στ. Για την 6η Εξεταστική Περίοδο, η 6η Νοέμβρη 2017, ημέρα Δευτέρα

Ακολουθεί η σχετική απόφαση.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 453,53 KB18/08/21 02:40:29