Τροποποιούμε την αριθμ. οικ.12253/17-08-2015 Απόφαση διενέργειας εξετάσεων για απόκτηση και ανανέωση πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR ) 5ης Περιόδου (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015) ως προς την ώρα ως εξής:

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα εξετάσεων της Υπηρεσίας μας στο 1ο όροφο (Λ. Μεσογείων 448-Αγ. Παρασκευή) ως εξής:
α.Την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2015 στις 11:00 θα ξεκινήσουν οι εξετάσεις για το αρχικό βασικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (Π1). Η διάρκεια της εξέτασης ορίζεται στα 45 λεπτά. Στις 12:00, και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διόρθωση των γραπτών της προηγούμενης εξέτασης, θα ξεκινήσουν οι εξετάσεις για τα αρχικά προγράμματα ειδίκευσης και συγκεκριμένα για μεταφορά σε δεξαμενές, για μεταφορά εκρηκτικών ουσιών (Κλάση 1) και για μεταφορά ραδιενεργού υλικού (Κλάση 7). Η διάρκεια της εξέτασης ορίζεται στα 30 λεπτά για κάθε κατηγορία εξέτασης.
β. Στις 13:00 θα ξεκινήσουν οι εξετάσεις των ανανεωτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης. Η διάρκεια της εξέτασης ορίζεται στα 30 λεπτά.

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 162,23 KB18/08/21 12:47:41