ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη μη διεξαγωγή των θεωρητικών εξετάσεων και των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών σε όλη την Περιφέρεια Αττικής από την Μ. Τετάρτη 12 Απριλίου 2023 έως και την Τετάρτη 19 Απριλίου 2023, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 1,06 MB05/04/23 02:57:56