Προκηρύσσουμε εξετάσεις 1ης περιόδου 2023, για την απόκτηση Γενικού Πτυχίου Χειριστού Ασυρμάτου, την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023, με ώρα ενάρξεως 09:00 π.μ.

Ως τελευταία μέρα υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών, που προβλέπονται στο άρθρο 1 του Β.Δ. 220/71 ( ΦΕΚ 63/τΑ/71 ) «Περί απονομής Γενικών Πτυχίων Χειριστών Ασυρμάτου» όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 80 §1.γ του Ν.4070/2012, ορίζεται η Δευτέρα 06 Φεβρουαρίου 2023.

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών θα γίνεται στις έδρες των Δ/νσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής, όπου υπάγεται η διεύθυνση κατοικίας των υποψηφίων.

Στις αιτήσεις θα πρέπει να προσδιορίζεται το πτυχίο προς απόκτηση του οποίου επιθυμεί να προσέλθει στις εξετάσεις ο αιτών, η εξεταστική περίοδος και η γλώσσα στην οποία επιθυμεί να εξεταστεί (Αγγλικά ή Γαλλικά).

Οι διευθύνσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων παρακαλούνται να έχουν διαβιβάσει στην Υπηρεσία μας, τις καταστάσεις με τα ονόματα των υποψηφίων που δικαιούνται συμμετοχή στις εξετάσεις, μέχρι την Τρίτη 07 Φεβρουαρίου 2023. Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στην ύλη που προβλέπεται από το άρθρο 3 του ΒΔ 220/71 ( ΦΕΚ 63/τΑ/71 ). Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην έδρα της Υπηρεσίας μας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 163,37 KB20/01/23 01:10:01