Προκηρύσσουμε εξετάσεις για την απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη (Κατηγορίας 1 & Κατηγορίας Εισαγωγικού Επιπέδου), Α ’ Περιόδου 2024 στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής την Πέμπτη 13 Ιουνίου  2024 με ώρα ενάρξεως 9:00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου και οι πολίτες άλλων χωρών που διαθέτουν άδεια παραμονής στην Ελλάδα. Επίσης κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν αποδεικτικό αποφοίτησης από δημοτικό σχολείο.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην Αίθουσα Εξετάσεων Υποψηφίων Οδηγών (1ος Όροφος) της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής (Κλεισθένους 35 Σταυρός, Αγ. Παρασκευής).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά  μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «Ραδιοερασιτεχνισμός» (σε συντομία Π/Σ «Ραδιοερασιτεχνισμός») επιλέγοντας την Αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία (ΑΠΥ) της μόνιμης κατοκίας, στον σύνδεσμο: https://radioerasitexnes.gov.gr, μέχρι την Πέμπτη 6 Ιουνίου  2024.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 128,88 KB23/04/24 01:12:50