Προκηρύσσουμε εξετάσεις 2ης περιόδου 2024, για την απόκτηση Γενικού Πτυχίου Χειριστού Ασυρμάτου, την Τρίτη 18 Ιουνίου 2024, με ώρα ενάρξεως 09:00 π.μ.

Ως τελευταία μέρα υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών, που προβλέπονται στο άρθρο 1 του Β.Δ. 220/71 ( ΦΕΚ 63/τΑ/71 ) « Περί απονομής Γενικών Πτυχίων Χειριστών Ασυρμάτου » όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 80 §1.γ του Ν.4070/2012 , ορίζεται η
Τρίτη 11 Ιουνίου 2024.

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών θα γίνεται στις έδρες των Δ/νσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής, όπου υπάγεται η διεύθυνση κατοικίας των υποψηφίων. Στις αιτήσεις θα πρέπει να προσδιορίζεται το πτυχίο προς απόκτηση του οποίου επιθυμεί να προσέλθει στις εξετάσεις ο αιτών, η εξεταστική περίοδος και η γλώσσα στην οποία επιθυμεί να εξεταστεί (Αγγλικά ή Γαλλικά).

Οι διευθύνσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων παρακαλούνται να έχουν διαβιβάσει στην Υπηρεσία μας, τις καταστάσεις με τα ονόματα των υποψηφίων που δικαιούνται συμμετοχή στις εξετάσεις, μέχρι την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στην ύλη που προβλέπεται από το άρθρο 3 του ΒΔ 220/71( ΦΕΚ 63/τΑ/71 ).

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην έδρα της Υπηρεσίας μας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 174,97 KB22/05/24 12:15:18