Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αντικατάσταση Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων τα οποία έχουν ως έδρα διοικητική μονάδα που ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής με επιβατηγά οχήματα από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων.

H προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών ξεκινάει από τη δημοσίευση της πρόσκλησης, ήτοι 05-02-2024 και λήγει 18-03-2024.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF1.023,67 KB05/02/24 02:26:40