Τροποποιούμε την υπ ́αριθμ. 292370/18-06-2019 απόφαση περί καθορισμού τοποθεσιών εκκίνησης των επιτροπών πρακτικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών στη χωρική αρμοδιότητα της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών.

Δείτε την Απόφαση που ακολουθεί για αναλυτικές πληροφορίες.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 191,15 KB21/11/22 09:38:03