Προκηρύσσουμε εξετάσεις 3ης περιόδου 2021, για την απόκτηση Γενικού Πτυχίου Χειριστού Ασυρμάτου, την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021, με ώρα ενάρξεως 09:00π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 156,26 KB21/09/21 10:48:55