ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την αναστολή των θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών και οδηγών, των εξετάσεων απόκτησης ειδικής άδειας ταξί, των εξετάσεων υποψηφίων οδικών μεταφορέων 2 επιβατών και εμπορευμάτων, των εξετάσεων για την αρχική απόκτηση πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα (ADR) και για την ανανέωση αυτών, των εξετάσεων για την άσκηση επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου & Ραδιοτεχνίτη καθώς και όλων των εξετάσεων αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής. Η αναστολή θα ισχύσει για τις επόμενες 14 ημέρες, ήτοι από την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020 έως και την Τρίτη 24 Μαρτίου 2020.

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 800,62 KB18/08/21 09:44:56