Αναβάλλονται οι πρακτικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών όλων των κατηγοριών εξέτασης, που είχαν προγραμματιστεί για τις 16 Νοεμβρίου 2017 και 17 Νοεμβρίου 2017 από τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης.
Οι υποψήφιοι που τυχόν είχαν προγραμματισθεί για την παραπάνω ημερομηνία μπορούν να προγραμματισθούν τις επόμενες μέρες ανάλογα με τις δυνατότητες των υπηρεσιών σε εύλογο χρονικό διάστημα χωρίς περιορισμό.

Ακολουθει το σχετικό αρχείο.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 800,94 KB18/08/21 04:01:22