Η Διεύθυνση Μεταφορών-Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών προκηρύσσει γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων/Επιβατών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για την Α’ Εξεταστική Περίοδο 2016.

Οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν στο μεγάλο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγου), στις 23 Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη, στις 09:00 πμ.

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων θα είναι η 16η Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη.

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 509,58 KB18/08/21 01:14:04