ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη μη διεξαγωγή των θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών και οδηγών, όλων των κατηγοριών οδήγησης και ΠΕΙ, σε όλη την Περιφέρεια Αττικής από την Παρασκευή 13 Αυγούστου 2021 έως και την Παρασκευή 20 Αυγούστου 2021, για τους λόγους που περιγράφονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Οι θεωρητικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών θα διεξάγονται κανονικά από τη Δευτέρα 23-08-2021.

AΠΟΦΑΣΗ PDF 967,48 KB19/08/21 10:17:13