Προκηρύσσουμε εξετάσεις 2ης περιόδου 2017, για την απόκτηση Γενικού Πτυχίου Χειριστού Ασυρμάτου, την Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017, με ώρα ενάρξεως 09:00 π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 175,45 KB18/08/21 03:13:10