Προκηρύσσουμε εξετάσεις 3ης περιόδου 2017, για την απόκτηση Γενικού Πτυχίου Χειριστού Ασυρμάτου, την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017, με ώρα ενάρξεως 09:00 π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 120,96 KB18/08/21 03:43:39