Προκηρύσσουμε εξετάσεις 1ης περιόδου 2016, για την απόκτηση Γενικού Πτυχίου Χειριστού Ασυρμάτου, την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2016, με ώρα ενάρξεως 09:00 π.μ. Ως τελευταία μέρα υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών, που προβλέπονται στο άρθρο 1 του Β.Δ. 220/71 ( ΦΕΚ 63/τΑ/71 ) « Περί απονομής Γενικών Πτυχίων Χειριστών Ασυρμάτου » όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 80 §1.γ του Ν.4070/2012 , ορίζεται η Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2016.

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 151,29 KB18/08/21 01:14:11