Προκηρύσσουμε εξετάσεις 3ης περιόδου 2015, για την απόκτηση Γενικού Πτυχίου Χειριστού Ασυρμάτου, την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015, με ώρα ενάρξεως 09:00 π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 151,65 KB18/08/21 12:47:54