Προκηρύσσουμε εξετάσεις Β’ περιόδου 2017, για την άσκηση επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου & Ραδιοτεχνίτη, την Τρίτη 11 Ιουλίου 2017.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στο κτίριο 1, της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού τομέα της Περιφέρειας Αττικής – Λεωφ. Μεσογείων 156, με ώρα έναρξης την 09:00 πμ.

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 128,52 KB18/08/21 03:21:41