Προκηρύσσουμε εξετάσεις Β ́ περιόδου 2021, για την άσκηση επαγγέλματος  Ραδιοηλεκτρολόγου & Ραδιοτεχνίτη,την Τρίτη 20 Ιουλίου 2021.

Ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών ( όπως αυτά προβλέπονται στα άρθρα 2 & 3, του ΒΔ 510/71 και τροποποιήθηκαν / συμπληρώθηκαν με το Π.Δ. 258/2003 ), ορίζεται η Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021.

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών, θα γίνει στις έδρες των Δ/νσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής, όπου υπάγεται η διεύθυνση κατοικίας των υποψηφίων.

Οι ως άνω Δ/νσεις Μεταφορών & ΕπικοινωνιώντωνΠεριφερειακών Ενοτήτων, παρακαλούνται να έχουν διαβιβάσει στην Υπηρεσία μας, καταστάσεις των υποψηφίων που υπέβαλαν αιτήσεις σε αυτές, μέχρι την Τρίτη 13 Ιουλίου 2021.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στο κτίριο 1, της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού τομέα της Περιφέρειας ΑττικήςΛεωφ.Μεσογείων 156, με ώρα έναρξης την 09:00 πμ.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 157,37 KB19/08/21 09:56:04