Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο να αποκτήσει νέα άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου ή να μετατρέψει υφιστάμενη άδεια σε άλλο τύπο να υποβάλλει σχετική αίτηση μέχρι την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης και τα υποδείγματα αιτήσεων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 155,26 KB18/08/21 02:47:49