Η Περιφερειάρχης Αττικής

καλεί

κάθε ενδιαφερόμενο να μετατρέψει υφιστάμενη άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου σε άλλο τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο στοιχείο 9 του σκεπτικού της παρούσας, να υποβάλλει σχετική αίτηση μέχρι τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Με την αίτησή του ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσδιορίζει την έδρα ή τις έδρες της Περιφέρειας Αττικής για τις οποίες ζητείται μετατροπή υφιστάμενης άδειας-αδειών, το είδος άδειας ( ή αδειών) και τον αριθμό τους ανά έδρα.

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 562,58 KB18/08/21 08:18:55