Ακολουθεί το σχετικό αρχείο με τον πίνακα με τα Δικαιολογητικά που θα πρέπει να συνοδεύουν το όχημα κατά τον τεχνικό έλεγχο στο ΚΤΕΟ.