Το αρχείο της Απόφασης που ακολουθεί περιλαμβάνει το πρόγραμμα πρόσκλησης για τεχνικό έλεγχο των οχημάτων οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης των ιδιοκτητών ή ως έδρα του Δημόσιου Φορέα, στον οποίο ανήκουν, η νήσος Αίγινα της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 199,10 KB31/10/22 11:04:03