Παρατείνουμε την ημερομηνία για τεχνικό έλεγχο των οχημάτων και δικύκλων (μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα) με έδρα την Περιφέρεια Αττικής, έτους 2017, όπως αυτά αναφέρονται στην αριθμ. πρωτ. Γ.Δ.Μ.Ε. οικ. 17407/25-01-2017 (ΑΔΑ 71Σ27Λ7-Υ6Η) Απόφαση (Πρόγραμμα πρόσκλησης) έως 31-03-2018.

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 455,08 KB18/08/21 04:15:24