Το αρχείο που ακολουθεί περιλαμβάνει το πρόγραμμα πρόσκλησης οχημάτων και δικύκλων με έδρα την ΠΕ Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για αρχικό τεχνικό έλεγχο το έτος 2019.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PDF 602,19 KB18/08/21 07:18:11