Το αρχείο της Αποφασης που ακολουθεί περιλαμβάνει το πρόγραμμα πρόσκλησης οχημάτων και δικύκλων με έδρα την ΠΕ Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για τεχνικό έλεγχο.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 650,06 KB18/08/21 10:11:55