Αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων για την χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) Οδικού Μεταφορέα Εμπορευματικών και Επιβατικών Μεταφορών της Δ’ Περιόδου 2023 που πραγματοποιήθηκαν στις 14 & 15  Δεκεμβρίου 2023 από την Δ/νση Μεταφορών-Επικοινωνιών της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΕ ΕΠΙΒΑΤΩΝ PDF 266,78 KB15/01/24 10:54:29