Καθορίζουμε την ήμερα διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων υποψήφιων , για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων/Επιβατών για την 1η 2η 3η & 4η Εξεταστική Περίοδος έτους 2024, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009. 

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα εξετάσεως της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Λ. Μεσογείων 156 Χολαργός Αμφιθέατρο ). Στις 09:00 πμ θα ξεκινήσουν οι γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε.) για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων η Επιβατών, ως φαίνεται στο έγγραφο που ακολουθεί.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 362,85 KB30/11/23 11:59:09