Προκηρύσσουμε γραπτές εξετάσεις της Γ Περιόδου 2022, για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων/Επιβατών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009.

Οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν στο αμφιθέατρο της Διεύθυνσης Μεταφορών Κεντρικού Τομέα (Μεσογείων 156, Χολαργός), στις 28 (Τετάρτη) & 29 (Πέμπτη) Σεπτεμβρίου 2022, στις 09:00πμ.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 2,16 MB26/08/22 12:19:08