Καθορίζουμε τις ημέρες διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων υποψηφίων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων/Επιβατών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009 για το έτος 2023.

Οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα εξετάσεων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε Κεντρικού Τομέα Αθηνών επί της Λ. Μεσογείων 156-Χολαργός- (Αμφιθέατρο) ανά κατηγορία εξέτασης ως εξής:

Α εξεταστική Περίοδος: 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
Β εξεταστική Περίοδος: 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023
Γ εξεταστική Περίοδος: 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Δ εξεταστική Περίοδος: 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 262,98 KB17/02/23 02:58:11