Προκηρύσσουμε γραπτές εξετάσεις της Δ Περιόδου 2023, για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων/Επιβατών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009.

Οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν στο αμφιθέατρο της Διεύθυνσης Μεταφορών Κεντρικού Τομέα (Μεσογείων 156, Χολαργός), στις 14 (Πέμπτη) & 15 (Παρασκευή) Δεκεμβρίου 2023, στις 09:00 π.μ.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 999,45 KB10/11/23 11:48:17