Η Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων ενημερώνει ότι οι εξετάσεις για απόκτηση ΠΕΕ Οδικού Μεταφορέα Επιβατών, οι οποίες είχαν προγραμματιστεί για την Παρασκευή 21/6/2013 δεν θα πραγματοποιηθούν, καθώς όπως προκύπτει από τις καταστάσεις που έχουν υποβάλλει οι ΣΕΚΑΜ με τα 2 και 3 σχετικά έγγραφά τους, δεν έχει δηλωθεί κανένας υποψήφιος για αυτή την κατηγορία εξέτασης, όπως επίσης δεν έχει κατατεθεί αίτημα στην υπηρεσία  από ανεξάρτητο υποψήφιο (απόφοιτο ΤΕΙ-ΑΕΙ) για συμμετοχή στις συγκεκριμένες εξετάσεις.

Ακολουθεί το αρχείο της Ανακοίνωσης.