Προκηρύσσουμε γραπτές εξετάσεις της 3ης Περιόδου 2014, για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων/Επιβατών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην Α συνεδριακή αίθουσα στο ισόγειο του κτιρίου όπου στεγαζεται η Δ/νση Μετ/ρων & Επικ/νιών ΠΕ Πειραιώς & Νησων, (Ερμουπόλεως & Πηλίου, Πειραιάς) ως εξής:

α. Την 29η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και στις 09:00πμ θα ξεκινήσουν οι γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε) για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων

β. Την 30η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και στις 09:00 θα ξεκινήσουν οι γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε) για την οδική μεταφορά Επιβατών

Η απόφαση μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” στη διαδρομή

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%A3%CE%9D%CE%A87%CE%9B7-%CE%A714

Ακολουθεί το αρχείο της απόφασης.