Καθορίζουμε το πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας οδικών μεταφορέων επιβατών και εμπορευμάτων, για την 3η περίοδο 2014 (Σεπτέμβριος 2014), οι οποίες θα διεξαχθούν την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου στην Δ/νση Μεταφορών του Δυτικού Τομέα Αθηνών ως εξής:

Την 18η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και στις 09:30 πμ θα ξεκινήσουν οι γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε) για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων καθώς και για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε) για την οδική μεταφορά Επιβατών.      

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν μαζί τους της αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα εξετάσεων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών (Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι).

Ακολουθεί το έγγραφο της Υπηρεσίας.