Αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων για την χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) Οδικού Μεταφορέα Επιβατικών Μεταφορών της Α & Β Περιόδου 2020 που πραγματοποιήθηκαν στις 6 Ιουλίου 2020 από την Δ/νση Μεταφορών-Επικοινωνιών της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ PDF 387,90 KB18/08/21 10:57:56