Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων για την χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) Οδικού Μεταφορέα Εμπορευματικών και Επιβατικών Μεταφορών της Γ’ Περιόδου 2018 που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018 από την Δ/νση Μεταφορών-Επικοινωνιών της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

Ακολουθεί το αρχείο των αποτελεσμάτων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ PDF 1,09 MB18/08/21 06:40:59