Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) Οδικού Μεταφορέα Εμπορευματικών και Επιβατικών Μεταφορών της Β’ Περιόδου 2019 που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019 από την Δ/νση Μεταφορών-Επικοινωνιών της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας

Ακολουθεί το αρχείο των αποτελεσμάτων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ PDF 192,13 KB18/08/21 08:04:16