Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων για την χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) Οδικού Μεταφορέα Εμπορευματικών και Επιβατικών Μεταφορών της Α’ Περιόδου 2017 που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 από την Δ/νση Μεταφορών-Επικοινωνιών της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

Ακολουθεί το αρχείο των αποτελεσμάτων.

ΑΡΧΕΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ PDF 190,94 KB18/08/21 03:01:18