Ακολουθούν τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων για την χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) Οδικού Μεταφορέα Εμπορευματικών και Επιβατικών Μεταφορών της Γ’ Περιόδου 2017 που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017 από την Δ/νση Μεταφορών-Επικοινωνιών της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

ΑΡΧΕΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ PDF 181,39 KB18/08/21 03:47:28