Καθορίζουμε το πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας οδικών μεταφορέων επιβατών και εμπορευμάτων για την 3η περίοδο (Σεπτέμβριος 2015 ) οι οποίες θα διεξαχθούν στην Δ/νση Μεταφορών & Επικ/νιών του Βορείου Τομέα Αθηνών ως εξής:

Την 30η Σεπτεμβρίου ημέρα Τετάρτη στις 09:00 π.μ θα ξεκινήσουν οι γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων και Επιβατών.

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 193,55 KB18/08/21 12:49:03