Καθορίζουμε το πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας οδικών μεταφορέων Eπιβατών και Eμπορευμάτων για την 4η περίοδο (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ) οι οποίες θα διεξαχθούν στην Δ/νση Μεταφορών & Επικ/νιών του Βορείου Τομέα Αθηνών ως εξής:
Την 13η Δεκεμβρίου ημέρα Τρίτη στις 09:00 π.μ θα ξεκινήσουν οι γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων και την 14η Δεκεμβρίου ημέρα Τετάρτη στις 9:00 θα ξεκινήσουν οι γραπτές εξετάσεις για την οδική μεταφορά Επιβατών.

Ακολουθεί η απόφαση.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 181,88 KB18/08/21 02:37:36