ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Προκηρύσσουμε γραπτές εξετάσεις της Α’ Περιόδου 2020, για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων/Επιβατών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα θεωρητικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών μέσω Η/Υ, στον 1ο όροφο του κτιρίου όπου στεγάζεται η Δ/νση Μετ/ρων & Επικ/νιών ΠΕ Πειραιώς & Νήσων, (Αιγάλεω 5 & Κάστορος, Πειραιάς) την 31η Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη στις 09:00 π.μ.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 930,24 KB18/08/21 09:35:07