Ακολούθησε Τροποποίηση της Απόφασης ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής. Δείτε το σχετικό άρθρο.

Προκηρύσσουμε γραπτές εξετάσεις Δ΄ περιόδου (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019) για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων/Επιβατών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα εξετάσεων της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών (Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι), την 19η Δεκεμβρίου ημέρα Πέμπτη, στις 10:30π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 355,70 KB18/08/21 08:55:37