Η Διεύθυνση Μεταφορών-Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών προκηρύσσει γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων/Επιβατών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για την Γ’ Εξεταστική Περίοδο 2015.

Οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν στο μεγάλο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγου), στις 24 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη, στις 09:00πμ.

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων θα είναι η 17η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη.

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 510,31 KB18/08/21 12:33:04