Η Διεύθυνση Μεταφορών – Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών προκηρύσσει γραπτές εξετάσεις Γ’ Εξεταστικής Περιόδου για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων/Επιβατών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα εξετάσεων της Υπηρεσίας μας, που βρίσκεται στο ισόγειο (Θεομήτορος 59 – Άλιμος) 29 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη στις 10.00 πμ για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε.) για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων & Επιβατών.

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων θα είναι η 22η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη.

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 341,77 KB18/08/21 02:03:37