Προκηρύσσουμε γραπτές εξετάσεις της 3ης Περιόδου 2018, για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων/Επιβατών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009.
Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα εξετάσεων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών (Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι), την 20η Σεπτεμβρίου ημέρα Πέμπτη, στις 10:30π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 360,93 KB18/08/21 06:25:24